Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Osnivanje industrijskog odbora na javnim univerzitetima na Kosovu

Danas je projekat EYE predložio, predstavnicima univerziteta „Hadži Zeka“ (”Haxhi Zeka”) u Peći, inicijativu da se uspostavi Industrijski odbor. Ova prezentacija je deo aktivnosti zalaganja za uspostavljanje ovakvih mehanizama komunikacije u svim institucijama visokog obrazovanja. Na početku je ovakav odbor osnovan na fakultetu za elektrotehniku i računarstvo. Model industrijskog odbora, kao važnog tela koje osnažuje komunikaciju između obrazovnog i privatnog sektora, bio je takođe predstavljen početkom februara pred Rektoratom i svim akademskim jedinicama Univerziteta u Prištini “Hasan Prishtina”.

Četiri akademske jedinice UP-a će preuzeti vođstvo da bi se nastavila saradnja sa projektom EYE u osnivanju industrijskih odbora u odgovarajućim institucijama, koji su deo Univerziteta u Prištini “Hasan Prishtina”. Još dve akademske jedinice sa Univerziteta Hadži Zeka u Peći proći če kroz isti proces u narednih nekoliko nedelja.

EYE takođe podržava aktivnosti za osnivanje industrijskih odbora na drugim univerzitetima, u Mitrovici i Prizrenu.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije