Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Donatori

Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) je centar švajcarske vlade nadležan za međunarodnu saradnju. SDC je odgovoran za razvojnu saradnju sa Jugom i Istokom, multilateralnu saradnju kao i za švajcarsku humanitarnu pomoć.

Počevši od humanitarne pomoći 1998. godine, saradnja Švajcarske sa Kosovom sve je više preusmerena na podršku tranzicionim procesima. Sveobuhvatni cilj švajcarskog programa je da doprinese napretku Kosova na putu ka regionalnim i evropskim integracijama, mirnom i kohezivnom društvu, pružajući inkluzivan pristup osnovnim uslugama, vladavini zakona i socijalnoj tržišnoj ekonomiji.

Švajcarska ambasada na Kosovu

Implementiraju

HELVETAS Swiss Intercooperation je posvećen pravednom svetu u kojem svi muškarci i žene dostojanstveno i bezbedno određuju tok svog života, koristeći resurse životne sredine na održiv način. Nezavisna organizacija za razvoj ima svoje sedište u Švajcarskoj i podržava siromašne i ugrožene pojedince i zajednice u tridesetak zemalja Afrike, Azije, Latinske Amerike i Istočne Evrope.

Helvetas je aktivan u vodosnabdevanju i infrastrukturi, razvoju veština i obrazovanju, održivim i inkluzivnim ekonomijama, upravljanju i miru i životnoj sredini i klimatskim promenama. Organizacija se takođe bavi pružanjem pomoći u hitnim slučajevima, rekonstrukcijom i rehabilitacijom i promoviše savete i dijalog o politikama. 

www.helvetas.org

HELVETAS Swiss Intercooperation ima predstavništvo na Kosovu, a za više informacija proverite link:

www.helvetas-ks.org/

Managing Development Associates (MDA) prepoznat je kao lider u menadžment konsaltingu, marketingu i izgradnje kapaciteta industrija na Kosovu i zapadnom Balkanu. Sa svojih 40 stalnih saradnika i preko 30 spoljnih eksperata, MDA je upravljala sa preko 300 projekata konsaltinga i izgradnje kapaciteta na Kosovu i u regionu.

www.mda.al

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije