Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Strategija komunikacije škola-roditelji za karijerno vođenje završnih osnovaca

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnologije (MONT) je započelo izradu strategije komunikacije između škole i roditelja za karijerno vođenje učenika završnih razreda osnovnih škola, odnosno učenika 9. razreda koji upisuju srednju školu i biraju svoje zanimanje. Ova strategija ima za cilj da uspostavlja redovnu dvosmernu komunikaciju između škola i roditelja putem održivih mehanizama kako bi se ojačala uloga roditelja u usmeravanju svoje djece ka informisanoj karijeri.

Održan je prvi sastanak Radne grupe, koju je MONT osnovao kako bi razvio ovu strategiju. U narednim danima MONT će takođe imati razgovore sa nastavnicima o fokus grupama i intervjuisati roditelje da bolje razumeju uticajne faktore za efikasnu komunikaciju između škola i roditelja za karijerno vođenje učenika 9. razreda na osnovu informacija o trendovima i zahtevima tržišta rada.

Ova inicijativa MONT-a podržana je projektom Švajcarske agencije za saradnju (SDC) „Projekat povećanja zapošljavanja mladih“ (EYE) koji implementira konzorcijum HELVETAS Swiss Intercooperation Kosovo (HSIK) i  MDA, kao i u bliskoj saradnji sa ProKarriera projekat Solidar Suisse Kosovo koji je implementirao Syri i Vizionit.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije