Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Brzo praćenje digitalne tranzicije

Digitalna transformacija je ovih dana reč koja je dosta u modi, ali ono što znači je da organizacije postaju sve zavisnije od tehnologije kako bi obezbedile da njihovi timovi rade efikasno. Radna snaga se menja na sve načine i poslodavci progresivno žele da zaposle više zaposlenika na daljini ili samostalne radnike. Ova raznolikost tipa zaposlenih koje jeda organizacija zapošljava, znači da ona takođe menja način na koji organizacije upravljaju, komuniciraju i rastu.

U projektu EYE, ciljano ulažemo na tržište rada ne samo zato što želimo da podstaknemo održivi razvoj i povezanost u infrastrukturi, već i da promovišemo digitalne firme i podržimo digitalizaciju šire ekonomije.

Da bi se to dogodilo, potreban nam je spretan sektor obuke veština iskombiniran sa pametnim uslugama zapošljavanja koji se fokusiraju na sve digitalizovaniju ekonomiju koja ide u korak sa ubrzanjem tehnološkog razvoja. Sposobnost pružanja pristupa obuci putem digitalizacije i mešovitog učenja, pružanje modularne obuke i ulaganja u dugoročnu održivost je od presudne važnosti.

Kako digitalizacija na Kosovu sve više hvata zalet, sa njom raste i udeo onlajn obuke. Tokom godina, jedan od sektora u kojima EYE intenzivno radi je neformalno obrazovanje. Od IKT-a, BPO-a, VET-a - podržavali smo velike i male partnere tako da zajedno možemo stvoriti novu generaciju mladih ljudi sa veštinama koje će biti bolje prilagođene potrebama tržišta rada. Kako raste potražnja za onlajn obukama, preusmeravamo podršku digitalnim uslugama i proaktivno radimo sa partnerima na pronalaženju mogućnosti.

Uz našu pomoć, nedavno je švedsko-ukrajinska IT kompanija Beetroot za obuku donela nastavni plan i program za IKT tehnologiju na Kosovo i sada se ovde u potpunosti realizuje digitalnim putem. Da bismo to postigli, udružili smo se sa KUTIA, lokalnim biznisom koje stvara veb aplikacije i platforme za e-trgovinu, sa duge liste ostalih IKT usluga. Podržali smo ih da uspostave potrebnu infrastrukturu kako bi omogućili potpunu digitalnu tranziciju da bi ponudili ove obuke na mreži i poboljšali pristupačnost. Obuka preko interneta već je privukla pažnju 300 novih potencijalnih učesnika, a osnivači se nadaju da će onlajn obuke pomoći mladima da se prilagode na pandemiju.

Još jedan pomak u zapošljavanju i povezivanju koji EYE podstiče na Kosovu je prelazak na digitalne kadrovske usluge. Podržali smo Kosovajob—digitalnu platformu za usklađivanje  prilikom zaposlenja – kako bi uveli novi softver koji u okviru jedne platforme kombinuje zapošljavanje, karijerno usmeravanje i informacije o tržištu rada. Softver se zove SIMBA, a planiran je za podršku malim i srednjim preduzećima da bolje upravljaju zapošljavanjem, ukrcavanjem i upravljanjem ugovorima - u potpunosti digitalnim. Za SIMBU se sada planira da ne samo pojednostavi regrutovanje na Kosovu, već da takođe pomogne da se svi zaštite preko sigurnog načina za uklanjanjem svake potrebe za neposrednim zapošljavanjem licem u lice.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije