Menu

Pretraga

SDC projekat implementirao Helvetas i MDA

Potpisan ugovor o podršci modernom konceptu “makerspace” u Đakovici

Projekat EYE je potpisao ugovor sa BONEVET za podršku razvoju koncepta Makerspace u Đakovici, prvi ove vrste koji će omogućiti mladima i odraslima da pretvaraju svoje inovativne ideje u opipljive proizvode i rešenja. BONEVET će biti mesto na kojem će se nalaziti oprema poslednje generacije i organizovaće se programi obuke za ljude iz zajednice u oblasti dizajna, izrade prototipa, i proizvodnje finalnih proizvoda.

BONEVET će organizovati sledeće module obuke u budućnosti:

  • Elektronika i robotika
  • Dizajn, 3D modelarstvo, i 3D štampa
  • Computer Numerical Control (CNC)
  • Programiranje, uvod u Arduino i Raspberry PI

Prvi moduli obuke će biti organizovani za decu i mlade starosti između 9-18 godina. Pored toga studenti, preduzetnici, radnici, i hobisti će imati koristi od usluga koje će biti pružane u prostorijama BONEVET-a uz pomoć alata i moderne opreme koje će podići nivo njihovog znanja stvarajući kroz praktičan rad. Uključivanje žena i devojaka svih uzrasta će biti jedan od prioriteta tokom sprovođenja projekta Makerspace od strane BONEVET-a, uz podršku projekta EYE i ostalih partnera.

EYE preduzima sistemski pristup ka razumevanju problema i adaptivnan pristup menadžmentu.

opširnije

Najnovija kampanja stručnog obrazovanja i obuke na Kosovu

opširnije

Čitajte najnovije publikacije iz EYE


opširnije

Možete nas kontaktirati putem kontakt formulara

opširnije